Pani Komendant - Aktualności - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach

Aktualności

Pani Komendant

Dzień 12 września 2019 r. można zapisać jako historyczny dzień dla Świętokrzyskiej Policji. Po raz pierwszy zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji została kobieta.

W tym dniu na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji odbyła się uroczysta zbiórka. Dowódca uroczystości podkom. Rafał Wydrzyński złożył meldunek Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek, poczym zgodnie z ceremoniałem podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano mazurek Dąbrowskiego. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Pani mł. insp. Anna Adamczyk-Kita odczytała rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny. Nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków Pani Komendant. Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Paweł Dzierżak złożyli mł. insp. dr Agacie Malasińskiej-Nagórny gratulacje.

My również składamy Pani Komendant, pierwszej kobiecie na tym stanowisku, serdeczne gratulacje.

 

 

foto; Świętokrzyska Policja