Aktualności

Oksa – 17 wrzesień 2019 rok

Tegoroczne uroczystości, związane z 80 rocznicą agresji sowieckiej na Polskę, zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Oksa.

Na rynku tej historycznej miejscowości, założonej przez Mikołaja Reja, przy pomniku upamiętniającym zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy Policji Państwowej i żołnierzy WP, spotkali się mieszkańcy, przedstawiciele władz administracyjnych, organizacji pozarządowych  oraz młodzież. Obecna była delegacja Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażna Szkonter.

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano uroczysty apel pamięci. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Druga część uroczystości odbyła się w miejscowej Szkole Podstawowej. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, odwołujący się do wydarzeń z września 1939 r. i wiosny 1949 r. Pokazano drogę policjantów i żołnierzy uciekających spod nawały niemieckiej na wschód, a tym samym zagładę tych formacji mundurowych na nieludzkiej ziemi.

 

(foto; Świętokrzyska Policja)