Aktualności

Przemyśl – warsztaty historyczne Policja Państwowa

Drugi dzień pobytu na Podkarpaciu i drugi dzień warsztatów historycznych. Tym razem w Przemyślu, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Nasze warsztaty to kontynuacja jubileuszu 100 lecia powołania Policji Państwowej na ziemi przemyskiej, w ramach którego odbyła się również Międzynarodowa Konferencja Naukowa   „1919 - 2019 – Bezpieczeństwo na terenach Polski południowo – wschodniej”.

Spotkanie, w imieniu Rektora uczelni dra Pawła Treflera, otworzył i przywitał wszystkich przybyłych Kanclerz PWSW Tomasz J. Filozof.

Jako pierwszy prelegent wystąpił Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi  Jarosław Olbrychowski. W swoim wystąpieniu starał się poszerzyć wiedzę słuchaczy o Policji Państwowej, o jej powołaniu, organizacji, uzbrojeniu, szkoleniu. Szeroko omówił losy funkcjonariuszy Policji Państwowej po 1 i 17 września 1939 r. oraz losy ich rodzin. Ciekawym aspektem wystąpienia było tez zaznajomienie słuchaczy z tym jak do byłych policjantów odnosiła się nowa władza po 1944 r.

            Drugim prelegentem była Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, która zapoznała zgromadzonych z historią nadzwyczajnej organizacji kobiecej jaką było, założone w lutym 1929 r., Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. To organizacja, która w tamtym czasie nie miała odniesienia w Europie. Organizacja, dzięki której wiele policyjnych rodzin, osamotnionych po stracie najbliższych, otrzymało wsparcie materialne, szkolne i zdrowotne. Również bardzo szeroka pomoc Stowarzyszenia płynęła do rodzin bezrobotnych.

Prelegenci przekazali również wiele ciekawostek dotyczących Policji Państwowej, służby kobiet w formacji, ale również o wybitnych sportowcach w policji.

Na zakończenie warsztatów Państwo Prezesi wręczyli Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu nadkom. Piotrowi Mazurowi Certyfikat Ambasadora OKM 1940.

Szczególne wyrazy podziękowania zostały skierowane do podkom. Aleksandry Wołoszyn-Kociuby, rzeczniczki KPP w Ustrzykach Dolnych oraz Andrzeja Kaweckiego, za ogromną pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu warsztatów.

 

(foto; RP 1939 r.)