Aktualności

Włoszczowa – Konferencja „Historia Policji”

Dom Kultury we Włoszczowie był 28 października 2019 r. miejscem konferencji pt; „Historia Policji”, związanej z jubileuszem 100-lecia powstania tej formacji mundurowej.

Konferencje otworzył Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie mł. insp. Mariusz Przyborowski, który przywitał wszystkich obecnych i krótko wprowadził w temat spotkania. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele powiatu włoszczowskiego, przedstawiciele gmin, duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież ze szkół średnich.

Pierwszym prelegentem był emerytowany funkcjonariusz policji asp. Artur Szkot. Na kanwie historii policji w latach 1919 – 1939, omówił historię włoszczowskiej policji prezentując jej siedziby, nazwiska komendantów powiatowych i komendantów posterunków.

Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażyna Szkonter, jako następny prelegent, przywoła historię największego kobiecego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, powstałego w lutym 1929 r. Stowarzyszenia, które niosło ogromna pomoc materialną, ale i duchową, rodzinom funkcjonariuszy policji II RP.

Po prelekcjach młodzież z Zespołu Szkół nr 3 we Włoszczowie zaprezentowała miniaturę teatralną, nawiązującą w treści do historii policji, prezentowaną na Ogólnopolskim Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich. Oprawę muzyczną zapewnili również uczniowie Zespołu Szkół nr 3, z klasy policyjno – prawnej.

W holu Domu Kultury reprezentowana była wystawa, zrealizowana przez OMPiO i „Rodzinę Policyjna 1939 r.” pt; „Służyli Niepodległej – policjanci województwa kieleckiego 1918- 1939”.

 

(foto; Świętokrzyska Policja)