Na Nowy Rok - Aktualności - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach

Aktualności

Na Nowy Rok

Na Nowy Rok

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim

członkiniom Rodziny Policyjnej na terenie całej Polski

serdeczne życzenia składa

Przewodnicząca Zarządu Naczelnego

grudzień, 1930 rok                                                                 Jadwiga Maleszewska

 

 

Kiedy się rozpoczyna nowych trudów szereg,

A za Wami wysiłek, często śmiercią zdarty,

Niech wolno będzie złożyć Wam życzenia szczere,

Byście w spokojnym kraju zaciągali warty.

 

Nad Wami przecież także jest Posterunkowy

Zadumany głęboko, a zwie się Sumieniem;

Wpatrzeni W sztandar Polski — biało-purpurowy

Walczycie w dzień i w nocy, nad miarę strudzeni.

 

Życzę Wam, by w tej walce ze złem i bezprawiem

Był spokój niezachwiany spełnionego Czynu,

By kiedyś Was na wielkiej, Ostatniej Odprawie,

Nagrodzono imieniem – Polski wiernych synów.

 

                                                       Juliusz Wirski