Aktualności

Nowy Komendant Wojewódzki Policji

Po 32 latach służby, swoje stanowisko zdał nadinspektor dr Jarosław Kaleta, przechodząc na emeryturę.

 

W dniu 05.01.2024r. miała miejsce niezwykła uroczystość.

Po 32 latach służby, swoje stanowisko zdał nadinspektor dr Jarosław Kaleta, przechodząc na emeryturę.

Następnie, pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń,

dokonał wprowadzenia inspektora Grzegorza Napiórkowskiego, który obejmuje dowodzenie garnizonem świętokrzyskiej policji.

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony insp. Markowi Boroniowi przez dowódcę nadkom. Rafała Wydrzyńskiego. Następnie na salę wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i odegrano  Hymn RP. Nastąpiło pożegnanie ze sztandarem nadinsp. Jarosława Kalety i powitanie przez insp. Grzegorza Napiórkowskiego. Przedstawiono życiorysy, drogę zawodową i osiągnięcia Panów Komendantów. 

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podziękował nadinsp. Jarosławowi Kalecie za wieloletnią, owocną służbę. Jednocześnie, wprowadzając nowego Komendanta, wskazał na ważne zadania stojące przed nim i garnizonem, który będzie kierował. 

Po oficjalnej uroczystości nastąpił czas podziękowań i oraz gratulacji dla obu Komendantów.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych policji. Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” reprezentowała Prezes Grażyna Szkonter.

 

(foto; świętokrzyska policja)