Aktualności

95 rocznica powstania Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna"

Każdy, kto pochodził z ówczesnego środowiska policyjnego, stykał się bezpośrednio lub pośrednio ze służbą bezpieczeństwa, znał doskonale jej dobre ale również smutne strony. Aby poprawić byt policjantów i ich rodzin władze policyjne wychodziły z inicjatywami zakładania stowarzyszeń gospodarczych

Każdy, kto pochodził z ówczesnego środowiska policyjnego, stykał się bezpośrednio lub pośrednio ze służbą bezpieczeństwa, znał doskonale jej dobre ale również smutne strony. Aby poprawić byt policjantów i ich rodzin władze policyjne wychodziły z inicjatywami zakładania stowarzyszeń gospodarczych

            24 lutego 1929  w kinie „Stylowy“ w Hotelu Francuskim (dzisiejsze Domy Towarowe Centrum) odbyło się zebranie założycielskie na którym powołano Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”.

            Zgodnie z założeniami członkiniami Stowarzyszenia były matki, żony, siostry funkcjonariuszy PP. Ogromną rolę w propagowaniu działalności Stowarzyszenia odegrali Komendanci Wojewódzcy, którzy apelowali do swoich podkomendnych aby przy udziale swoich żon powoływać do życia koła lokalne.

            I tak w tym roku obchodzimy jubileusz tej niezwykłej organizacji. 23 lutego 2024 roku w Czarnocinie, w ramach ogólnopolskich obchodów 95 rocznicy powstania Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, odbyła się uroczystość jej poświęcona. To w tej miejscowości znajduje się symboliczny grób pierwszej przewodniczącej „Rodziny Policyjnej” Jadwigi Dunin - Borkowskiej Maleszewskiej, żony Komendanta Głównego Policji Państwowej II RP gen. insp. Janusza Zygmunta - Jagrym Maleszewskiego.

            Uroczystość została zorganizowana przez Prezesa Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego oraz Wójta Gminy Czarnocin Romana Miksę. Obecne były poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim, miejscowych szkół, kompania honorowa oraz orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

            W uroczystości udział wzięli Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażyna Szkonter, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Michał Krzysztof Wykowski, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka, przedstawiciel Komendanta Głównego Policji podkom. Paweł Kocot, przedstawiciele samorządu , związków zawodowych policji, służb mundurowych, członkowie rodzin policyjnych z Kielc, Warszawy i Łodzi, uczniowie szkół z terenu powiatu piotrkowskiego oraz mieszkańcy Czarnocina.

(foto; KWP Łódź)