Aktualności

Przywróceni pamięci

Szkoły Podstawowe w powiecie jędrzejowskim upamiętniły funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP poprzez posadzenie Dębów Pamięci.

- Szkoła Podstawowa w Rakowie – post. Władysław Gawłowski, ur. w Prząsławiu, służył na

  Posterunku w Jędrzejowie. Jeniec obozu w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie.

  Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

- Szkoła Podstawowa w Skroniowie – post. Józef Malmur, ur. w Skroniowie, służył na

  Posterunku w Uhorsku. Jeniec obozu w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie. Spoczywa

  na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

- Szkoła Podstawowa w Jasionnie – st. post. Hatys Wincenty, ur. W Prząsławiu, służył w

  Komisariacie w Łucku. Jeniec obozu w Ostaszkowie, zamordowany w Kalininie. Spoczywa

  na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

Wszystkie te wydarzenia miały jeden cel – przywrócenie pamięci postaci, które wywodziły się z danej miejscowości, tam się urodziły, tam chodzili do szkoły, tam były ich rodziny. I to jest ważne dla uczniów z tych szkół, że z ich miejscowości pochodzili bohaterowie, że nie muszą ich szukać gdzieś daleko, oni byli stąd.

W uroczystościach wziął udział mł. insp. Piotr Piłatowski, Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie, Grażyna Szkonter Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, koordynator projektu „Katyń ocalić od zapomnienia, władze samorządowe powiatu jędrzejowskiego. Ale najważniejsi byli uczniowie, którzy przygotowali programy artystyczne i bardzo przezywali tak ważne dla nich chwile.

 

(foto; świętokrzyska policja)