Historia - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach

Historia

Historia Policji Państwowej II RP 1919 – 1939

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż .”

 

Historia Policji Państwowej w województwie kieleckim

Na mocy rozkazu Komendanta Głównego Policji utworzono 6 komend okręgowych, wśród których była komenda województwa kieleckiego.

 

Historia powstania Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939r." w Kielcach

Zmiany ustrojowe jakie zaszły w Polsce pod koniec lat 80-tych wzbudziły nadzieję, że wreszcie temat zbrodni „Katyńskiej” przestanie być tematem tabu. Odżyły wspomnienia i chęć ujawnienia tego co stało się z naszymi bliskimi. Na początku 1990 roku Związek Radziecki przyznał się do zbrodni "Katyńskiej" i przekazał dokumenty, dotychczas skrzętnie skrywane, ujawniając miejsca pochówku oficerów Wojska Polskiego i policjantów Policji Państwowej.

 

Droga do kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”

Po I wojnie światowej, po przeszło 120-letniej niewoli Polska odzyskała niepodległość zagwarantowaną traktatem wersalskim. Nastąpiła niełatwa organizacja struktur państwowych. Jedna z pilnych potrzeb było zorganizowanie służb zapewniających ład i porządek w kraju. W początkowym okresie były to instytucje czy tez organizacje reprezentujące władze obywatelskie lub samorządowe: Straż Obywatelska, Milicja Miejska, Milicja Powiatowa, Straż Narodowa, itp.